Joomla 1.5 template design door Websitebird

Въведение в Новия завет

Културно-исторически фон на Новия завет

Тази секция ще съдържа книги, които дават сведения за културно-историческия фон на Новия завет.

Malina, Bruce J. The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology (2001) (Read on-line)

Преглед на Новия завет

В тази група от книги, попадат заглавия, които обикновено са нариачни "преглед". Първоначално прегледите ни запознават с политическата, социалната и културна обстановка през I век по време на събитията в Новия завет. Следва въведение в книгите на Новия завет, но  без да се стига дълбоки детайли. Цела на прегледите е да се даде фон, а не детайлизирана информация.

Strong, Augustus Hopkins.Popular Lectures on the Books of the New Testament (1914)  Добри уводни лекции към нигите в Новия завет.

Tenney, Merrill Chapin. New Testament Survey (1953, 1985) ( Read on-line ) Добре написан консервативен учебник - около 370 страници. Започва с политическата, религиозната и социална обстановка по времето на Новия завет. Следва въведение в каноничните евангелия, ранно-апостолската цъква, проблемите на ранно-апостолската църкваT и новозаветния канон. Следва въведение към всички книги. Книгата е издадена и на български език

Gundry, Robert H. A Survey of the New Testament. 4-th Edition (1970, 2003) ( Read on-line )

Marshall, Thomas. A Student's New Testament Survey (2007) (Read on-line)  Тази книга е специално предначначена за ученици от гимназията и хора без никакво богословско образование - само 133 страници

Köstenberger, Andreas J.; Kellum,  L. Scott, Quarles, Charle. The Cradle, the Cross, and the Crown: An Introduction to the New Testament (2009) ( Read on-line )  Въпреки, че се използва думата "въведение" в заглавието, това е класически преглед.

Специфично въведение в Новия завет

Тази гупа от заглавия дават специално въведение в Новия завет, което е обикновено общо, след което се дава въведение към всяка книга: автор, дата на написване, цел на написване, план на книгата и критически бележки. Специфичните въведения се различават ор прегледите по това, че се концентрират върху детайлите за всяка книга и обсъждат критично текста. Все пак специфичните въведения не са нито коментари, нито екзегетични студии, но работят с текста като цяло.

Dods, Marcus. An Introduction To The New testament (1905)

Zahn, Theodor. Introduction To The New testament (1909):

Volume 1, Volume 2, Volume 3

Allen, Willoughby Charles; Grensted, Laurence William.Introduction to the Books of the New Testament (1913)

Berkhof, Louis. New Testament Introduction (1915). Намира добро приложение в тълкуване наНовия завет, препоръчваме я!

( Read on-line, Download as: PDF )

Klijn, Albertus Frederik Johannes. An introduction to the New Testament (1967) ( Read on-line )

Aune, David E. Blackwell Companion to the New Testament (2010) ( Read on-line ) Това е изключително научно-издържан труд. Книгата е както преглед, така и специално въведение. Започва с елинизма, юдаизма и археологическите открития. Следва обсъждане на езика и текста на Новия завет, реконструкцията на текста и новозаветния канон. След това авторът се обръща към методите на историческия критицизаъм, критика на текста, критика на формата, феминистка критика и реторически анализ. Адресира проблема с "историческия Исус", синоптичния проблем и критика на източниците.  Следва въведение към всяка книга..

 

Последна промяна (Петък, 12 Февруари 2016г. 20:30ч.)

 
English (United Kingdom)Bulgarian